"Fitertainment is our own unique concept of fitness disguised as entertainment & fun!"

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Trip Advisor Social Icon
  • Twitter Social Icon

"Award Winning Fitertainment Park"

NatWest Entrepreneurial Spark - 2017      Cardiff Life Magazine - Cardiff Life Awards - 2018

 

EIN GWREIDDIAU CYMREIG

Mae Parc Amdani Fitertainment yn fusnes lleol sy'n ymfalchïo yn ein gwreiddiau Cymraeg.  Ers agor fel campfa yn 2014, ac wedyn fel Cwrs Rhwystr Dan Do yn 2016, mae'r Cyfarwyddwr, Jessica Mclean, sydd yn iaith gyntaf Cymraeg, wedi ceisio sicrhau bod y Gymraeg yn rhan flaenorol wrth yrru'r busnes ymlaen.  Dyna pam penderfynodd ail-frandio'r cwmni a defnyddio term Cymreig fel y prif enw.  Mae'r gair AMDANI yn symboleiddio prif nod y busnes ac ar yr un pryd yn cadw'i wreiddiau yma yng Nghymru.

Yn ystod y 12 mis diwethaf rydym wedi cynnal nifer helaeth o sesiynau Talu a Chwarae, yng nghyd a phartïon pen-blwydd yn llwyr trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae Jessica wedi cyflogi aelod o staff sy'n drylwyr yn y Gymraeg, er mwyn gallu cynnig y gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i ein cwsmeriaid sy'n dymuno.

Hoffwn estyn croeso pellach i unrhyw ysgol, tîm chwaraeon, clwb, neu gwmni lleol lle Cymraeg yw'r prif gyfrwng iaith i ymweld â ni a gobeithio defnyddio’r gwasanaethau gwahanol allwn gynnig.

5 views